PRIVACY STATEMENT

Schatje van Arnhem (KvK 64491900)
Schatje van Arnhem, onder andere gevestigd aan de Paul Krugerstraat 3, 6814 AR, te Arnhem, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy
Verklaring.

Onze website www.schatjevanarnhem.nl is eigendom van Schatje van Arnhem. Uw privacy
is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt
uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten
zijn.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met
uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te
oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, dan kunt u contact met ons opnemen.
– Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afdelingPrivacy.
– Per e-mail naar het e-mail adres:info@schatjevanarnhem.nl

Dit Privacy beleid is voor het laatst herzien op 12 april 2022.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Het bedrijf Schatje van Arnhem (Postadres) verwerkt uw persoonsgegevens,
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw geslacht
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mail adres
– Uw bankrekeningnummer
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en
telefonische gegevens
– Locatie gegevens
– Gegevens over uw activiteiten oponze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internet browser en apparaat type

Privacy beleid Schatje van Arnhem
2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons gegevens verwerken
Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U bent een bestaande of voormalige relatie van ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw
persoonlijke gegevens enkel om met u te communiceren over onze diensten en services.
– Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te
komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.
– Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en eventuele
toekomstige nieuwsbrieven te sturen en om u te informeren over wijzigingen van onze
diensten en services.
– Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om daarmee onze website te verbeteren en het
aanbod van diensten en services af te stemmen op uw voorkeuren.
3. Hoe lang we uw persoons gegevens bewaren
Ons bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt letterlijk nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor ons niet mogelijk is
om van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaar periode als volgt
vastgesteld als een momentopname:
– Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u,
worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de serviceste verlenen
en worden enkel opgeslagen voor als referentie.
– Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing worden
opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze
berichten, diensten en services.
4. Gegevensinzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Schatje van Arnhem (Postadres) en heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons gegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

Echter deze informatie is o.a. ook te vinden op uw eigen website of via sociale media w.o.
Google en Safari.
Er is tevens camera toezicht op beide Schatje van Arnhem adressen. Dit is voor uw
persoonlijke veiligheid en als preventie tegen diefstal. Beelden worden na 24 uur
overschreden.

Privacy beleid Schatje van Arnhem
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw summiere
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@schatjevanarnhem.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ons bedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
5. Delen van persoonsgegevens met derden
Schatje van Arnhem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Daar kunt u feitelijk op vertrouwen.
6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij niet gebruiken of hanteren
Ons bedrijf gebruikt géén functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smart Phone.

Ons bedrijf gebruikt geen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeur instellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook niet gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Privacy beleid Schatje van Arnhem

Op deze website van ons bedrijf www.schatjevanarnhem.nl, worden ook geen cookies
geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
mediabedrijven.
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ons bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons door ons te bellen op het telefoon nummer
0031 – (0) 6 53 – 888 255 en 026 – 214 8108 of door ons een mail te sturen naar
info@schatjevanarnhem.nl